Åpenhetsloven

Om bedriften:

Hotell Fyri AS er ett høyfjellshotell i Hemsedal som tilbyr overnatting og diverse aktiviteter for sine gjester. Vi tilbyr tjenester for både bedrift og privatpersoner gjennom blant annet konferanserom, og tilrettelegging for både vinter og sommeraktiviteter. Hotellet er heleid av kjeden ESS Group.

Rutiner og retningslinjer

Selskapet har gjennom ESS Group etablerte strategier for bærekraft og aktsomhet, og har i tillegg gjort ytterligere aktsomhetsvurderinger med utgangspunkt i OECDs retningslinjer. Arbeidet med åpenhetsloven er forankret i ledelsen, og daglig leder har selv vært involvert i arbeidet med aktsomhetsvurderingene.
Vi har sammen med en ekstern rådgiver gjennomgått leverandørkjeden vår, og kartlagt faktisk og potensiell risiko. Vi har prioritert leverandører for oppfølging etter flere kriterier, blant annet; relativ størrelse på leverandøren, bransjen de opererer innenfor, samt hvor store de er totalt sett.
De leverandørene hvor vi fant vesentlig potensiell risiko ble tilsendt spørreskjema for å avdekke faktisk risiko. Resultatet av denne analysen ble gjennomgått med ekstern konsulent.

Avdekkede faktiske og potensielle konsekvenser:

Vi har ikke avdekket vesentlige risikoer for negative konsekvenser i vår leverandørkjede. Vi har likevel avdekket risikoer tilknyttet at noen av leverandørene våre ikke stiller spesifiserte krav til sine leverandører knyttet til arbeidsrettigheter, menneskerettigheter, miljø og/eller anti-korrupsjon. Det er også flere av leverandørene våre som har underleverandører som holder til i utlandet og ikke har gjennomført egne aktsomhetsvurderinger. Som følge av dette eksisterer dermed en risiko knyttet til manglende informasjon om underleverandørene deres.

Våre tiltak:

Som del av ESS Group har vi forpliktet oss til å kreve signerte etiske retningslinjer fra alle våre leverandører innen 2023. Vi bruker flere lokale leverandører, noe som gjør at vi har kortere leverandørkjeder som igjen reduserer risiko. Vi ønsker også å utvide arbeidet vårt fremover, og følge opp flere leverandører, for å få en enda bedre oversikt over risikoene som ligger i verdikjeden vår.
Vi forventer at disse tiltakene vil føre til lavere risiko for negative konsekvenser i verdikjeden vår, og håper også at vår påvirkning vil føre til at våre leverandører følger opp sine egne underleverandører.

Vi har også opprettet en varslingskanal hvor kunder og andre interessenter kan varsle om eventuelle frhold: apenhetsloven@fyriresort.com